Theo đó, Sopa đã mua lại thành công Công ty TNHH Thương mại Không gian Mơ (Dream Space), nhà điều hành của Handycart. Công ty được biết đến với ứng dụng Handy hoạt động tập trung vào phục vụ thị trường nhà hàng Hàn Quốc và lĩnh vực ăn uống tại Hà Nội.

Ngay sau thông báo chính thức này, nền tảng Handycart sẽ được tích hợp vào ngành phân phối F&B của SoPa với nền tảng phần mềm Hottab của Sopa. Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Handycart, Seo Jun Ho cũng được bổ nhiệm làm Giám đốc Khối Kinh doanh mới, quản lý cả Handycart và Hottab tại Việt Nam.

Read the full article here

Society Pass mua lại ứng dụng Handy, chính thức nhảy vào lĩnh vực giao đồ ăn

Theo đó, Sopa đã mua lại thành công Công ty TNHH Thương mại Không gian Mơ (Dream Space), nhà điều hành của Handycart. Công ty được biết đến với ứng dụng Handy hoạt động tập trung vào phục vụ thị trường nhà hàng Hàn Quốc và lĩnh vực ăn uống tại Hà Nội.

Ngay sau thông báo chính thức này, nền tảng Handycart sẽ được tích hợp vào ngành phân phối F&B của SoPa với nền tảng phần mềm Hottab của Sopa. Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Handycart, Seo Jun Ho cũng được bổ nhiệm làm Giám đốc Khối Kinh doanh mới, quản lý cả Handycart và Hottab tại Việt Nam.

Read the full article here