Society Pass (SoPa) vừa phát đi thông báo việc mua lại Công ty TNHH Thương mại Không gian Mơ (Dream Space), nhà điều hành của Handycart, một công ty trực tuyến trong lĩnh vực dịch vụ giao hàng tạp hóa có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam.

Ngay sau thông báo chính thức này, nền tảng Handycart sẽ được tích hợp vào ngành phân phối F&B của SoPa với nền tảng phần mềm dành cho người bán hiện có của SoPa là #HOTTAB.

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Handycart, ông Seo Jun Ho, cũng chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Khối Kinh doanh mới, quản lý cả Handycart và #HOTTAB tại Việt Nam.

Được thành lập vào năm 2019, Handycart là ứng dụng giao hàng tạp hoá trực tuyến với đội ngũ giao hàng riêng, tập trung vào phục vụ thị trường nhà hàng Hàn Quốc và lĩnh vực ăn uống tại Hà Nội. Ẩm thực Hàn Quốc và văn hoá đại chúng được đón nhận tại Việt Nam và không ngừng được thúc đẩy phát triển, trở thành một “làn sóng Hàn Quốc” tại nhiều địa phương. 

Read the full article here

M&A trong ngành F&B: Society Pass mua lại Handycart Việt Nam

Society Pass (SoPa) vừa phát đi thông báo việc mua lại Công ty TNHH Thương mại Không gian Mơ (Dream Space), nhà điều hành của Handycart, một công ty trực tuyến trong lĩnh vực dịch vụ giao hàng tạp hóa có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam.

Ngay sau thông báo chính thức này, nền tảng Handycart sẽ được tích hợp vào ngành phân phối F&B của SoPa với nền tảng phần mềm dành cho người bán hiện có của SoPa là #HOTTAB.

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Handycart, ông Seo Jun Ho, cũng chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Khối Kinh doanh mới, quản lý cả Handycart và #HOTTAB tại Việt Nam.

Được thành lập vào năm 2019, Handycart là ứng dụng giao hàng tạp hoá trực tuyến với đội ngũ giao hàng riêng, tập trung vào phục vụ thị trường nhà hàng Hàn Quốc và lĩnh vực ăn uống tại Hà Nội. Ẩm thực Hàn Quốc và văn hoá đại chúng được đón nhận tại Việt Nam và không ngừng được thúc đẩy phát triển, trở thành một “làn sóng Hàn Quốc” tại nhiều địa phương. 

Read the full article here