WESTMINSTER, California (NV) – Ông Dennis Nguyễn, ngày 9 Tháng Mười Một, 2021 đưa Society Pass, còn gọi là SoPa vào NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation), một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

Tất nhiên, ông Dennis phải khác thường khi là sáng lập viên, chủ tịch và giám đốc điều hành Society Pass Inc., một công ty thương mại tập trung vào đầu tư ở Đông Nam Á.

Nhưng ông lại rất bình dân.

Khi ông cất tiếng, người nghe cảm nhận một sự ấm áp và thân thiện trong giọng ông.

Ông thành thật: “Tôi không thông thạo tiếng Việt vì tôi đến Mỹ khi mới năm tuổi. Nhưng tôi là người Việt Nam, là Việt kiều.”

Ông giới thiệu: “Society Pass là một công ty thương mại điện tử được thành lập tại Nevada, có trụ sở chính tại Singapore và cơ sở tại Việt Nam.”

Ông đến tòa soạn nhật báo Người Việt để chia sẻ về cuộc đời mình, về Society Pass Inc., và khoảnh khắc lịch sử mà công ty đạt được vài tháng trước.

Ông nhấn mạnh: “Trên thực tế, Society Pass hoạt động tại các nước VIP của Đông Nam Á. (VIP là chữ tắt của Việt Nam, Indonesia và Philippines).”

Read the full article here

Ông Dennis Nguyễn tạo lịch sử, đưa Society Pass vào NASDAQ

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Dennis Nguyễn, ngày 9 Tháng Mười Một, 2021 đưa Society Pass, còn gọi là SoPa vào NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation), một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ.

Tất nhiên, ông Dennis phải khác thường khi là sáng lập viên, chủ tịch và giám đốc điều hành Society Pass Inc., một công ty thương mại tập trung vào đầu tư ở Đông Nam Á.

Nhưng ông lại rất bình dân.

Khi ông cất tiếng, người nghe cảm nhận một sự ấm áp và thân thiện trong giọng ông.

Ông thành thật: “Tôi không thông thạo tiếng Việt vì tôi đến Mỹ khi mới năm tuổi. Nhưng tôi là người Việt Nam, là Việt kiều.”

Ông giới thiệu: “Society Pass là một công ty thương mại điện tử được thành lập tại Nevada, có trụ sở chính tại Singapore và cơ sở tại Việt Nam.”

Ông đến tòa soạn nhật báo Người Việt để chia sẻ về cuộc đời mình, về Society Pass Inc., và khoảnh khắc lịch sử mà công ty đạt được vài tháng trước.

Ông nhấn mạnh: “Trên thực tế, Society Pass hoạt động tại các nước VIP của Đông Nam Á. (VIP là chữ tắt của Việt Nam, Indonesia và Philippines).”

Read the full article here