Bà Ngô Thị Châm, Giám đốc điều hành, đại diện Leflair tại Việt Nam, đã có những chia sẻ về lần tái cấu trúc ngoạn mục của “Phượng hoàng lửa” Leflair với đôi cánh mới Sopa.

– Bà đánh giá màn tái cấu trúc dưới bàn tay đầu tư của SoPa đã đem lại gì cho Leflair?

– Leflair đang là thương vụ mua lại và được vận hành tốt nhất của Sopa từ trước đến nay, với tốc độ tăng trưởng liên tục hai con số qua mỗi tuần. Trang ghi nhận số đơn hàng kỷ lục, tăng gấp 6 lần chỉ sau hơn một tháng chính thức triển khai nhận giao dịch.

Read the full article here

Leflair ra sao sau tái cấu trúc?

Bà Ngô Thị Châm, Giám đốc điều hành, đại diện Leflair tại Việt Nam, đã có những chia sẻ về lần tái cấu trúc ngoạn mục của “Phượng hoàng lửa” Leflair với đôi cánh mới Sopa.

– Bà đánh giá màn tái cấu trúc dưới bàn tay đầu tư của SoPa đã đem lại gì cho Leflair?

– Leflair đang là thương vụ mua lại và được vận hành tốt nhất của Sopa từ trước đến nay, với tốc độ tăng trưởng liên tục hai con số qua mỗi tuần. Trang ghi nhận số đơn hàng kỷ lục, tăng gấp 6 lần chỉ sau hơn một tháng chính thức triển khai nhận giao dịch.

Read the full article here